Uczestnicy komersu. Widoczni m.in. marszałek Edward Rydz-Śmigły (stoi), gen. Władysław Anders, płk. Leon Strzelecki.