Okładka utworów muzycznych wydanych w Wilnie przez Maurycego Olgelbranda w 1863 roku.  Na stronie tytułowej umieszczono portrert M. K. Ogińskiego.