Spała, sierpień 1928. Pochód delegacji z okolic Lublina przed prezydentem RP Ignacym Mościckim.