Delegacje regionalne w pochodzie dożynkowym przed prezydentem RP Ignacym Mościckim. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, adiutant prezydenta RP kpt. Zygmunt Gużewski (tyłem do mikrofonu), biskup częstochowski ks. Teodor Kubina, płk Jan Głogowski, premier Walery Sławek, gen. Daniel Konarzewski, adiutant prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz (z prawej, obok snopka).