Prezydent RP Ignacy Mościcki wraz z żoną Michaliną, premierem Kazimierzem Bartlem, płk. Sergiuszem Zahorskim, ppłk. Wojciechem Fydą, adiutantem rtm. Kazimierzem Jurgielewiczem i otoczeniem udaje się na Mszę Św.