Drzeworyt według wzoru Walerego Rzewuskiego i Franciszka Tegazzo,  opublikowany w 1878 roku w piśmie "Tygodnik Ilustrowany" 1878, nr 111 s. 81.