Drzeworyt Edwarda Karola Nicza według wzoru Józefa Simmlera opublikowany w 1889 roku w czasopiśmie "Kłosy" (nr 1260 , s. 113).