Książeczka wydana przez Jazefa ungra w Warszawie w 1877 roku.