Prezydent RP Ignacy Mościcki i Polski marszałek Edward Śmigły-Rydz opuszczają Belweder po mszy żałobnej. Widoczni także m.in.: gen. Tadeusz Kasprzycki i gen. Mieczysław Ryś-Trojanowski.