Druk reklamowy Zakładów Mechanicznych Towarzystwa Przemysłowego  Lilpop, Rau i Loewenstein