Okładka utworu muzycznego opublikowanego w Warszwie przez wydawnictwo E. Wende i S-ka około 1910 roku.