Fotografia wykonana w grudniu 1932 roku w Warszawie.