Strona tytułowa książki wydanej w 1929 roku w Warszawie przez F. Hoesicka.