Fotografia domku wykonana przez Michała Asanka-Japołł.