Obraz olejny z około 1606 roku. Znajduje się w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie. 

Źródło koii cyfrowej; Wikipedia.