Dyrektor PLL LOT Wacław Makowski (z lewej) i pilot Zbigniew Wysiekierski (z prawej) przed samolotem.