Fotografia wykonana przez Stanisława Muchę w latach 1927-1929.