Ilustracja z książki Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego "Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów : (konno przez Azję Centralną)", wydanej w 1923 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa (s. 296).