Marszałek Edward Śmigły-Rydz rozmawia z dziećmi, uczestnikami wycieczki. Fotografię wykonał Witold Pikiel.