Strona tytułowa pierwszego tomu serii wydanego w 1820 roku w Warszawie.