Ilustracja ze zbioru utworów Jana Kochanowskiego "Dzieła polskie" T. 3. pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, wydanego w 1953 roku w Warszawie   przez Państwowy Instytut Wydawniczy.