Książka wydana w 1880 roku Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.