Książka wydana około 1920 roku w Warszawie.  Szkice zebrał Aleksander Kraushar.