Uczestnicy przyjęcia wydanego w Poselstwie Rumunii. Od lewej siedzą: marszałek Józef Piłsudski, minister spraw zagranicznych August Zaleski, marszałek sejmu Ignacy Daszyński, ks. Zdzisław Lubomirski, kardynał Aleksander Kakowski. Obok stoi poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Rumunii w Polsce Carol Davil.