Dostojnicy państwowi przed katedrą św. Jana po nabożeństwie. Widoczni od lewej: minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, prezes BBWR Walery Sławek, premier Aleksander Prystor, minister reform rolnych Leon Kozłowski, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, minister robót publicznych Mieczysław Norwid-Neugebauer, wiceminister spraw wewnętrznych Kazimierz Stamirowski, minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki, komendant Policji Państwowej Edmund Czyniowski.