Strona tytułowa książki wydanej w 1904 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.