Litografia wydana w Paryżu przez Josepha Lemerciera. Rycina z  pracy M. Fajansa  "Wizerunki polskie", Warszawa 1851-1862, tabl. 23.