Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego