Strona tytułowa książeczki wydanej w serii "Miscellanea Historyczne" w 1907 roku w Warszawie przez Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.