Edward Loth - doktor filozofii, doktor medycyny, profesor anatomii na Uniwersytecie Warszawskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Fotografia portretowa.