Fotografia opublikowana w 1928 roku w czasopiśmie "Ilustracja", R. 5, nr 11, s. 13.