Fotografia z publikacji "Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866-1891)", Kraków-Petersburg 1893, s. 70.