Edward Rydz-Śmigły, fotografia portretowa (ok. 1914 r.)