Edward Rydz-Śmigły, fotografia portretowa (ok. 1937  r.)