Fotografia Jana Ossowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.