Fotografia wykonana w 1946 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Zdjęcie z archiwum rodzinnego, udostępnione przez p. Piotra Strzeleckiego (syna Edwarda).