Zdjęcie wykonane na początku lat 1960-ych. 

Fotografia udostępniona przez p. Piotra Strzeleckiego.