Obraz olejny z lat 1750-ych przypisywany Johannowi Valentinowi Haidtowi. Znajduje się Westminster College, University of Cambridge. 

Źródło kopii cyfrowej: http://artuk.org/discover/artworks.