Fotografia opublikowana w książce Adolfa Władysława Inlendera "Wielka wojna 1914-1915 ; z licznemi ilustracjami i ze szczególnym uwzględnieniem walk na ziemiach polskich oraz dokładną historyą działalności Legionów Polskich. T.1", wydanej w 1915 roku w Wiedniu nakładem C.K. Nadwornej Księgarni Maurycego  Perlesa  (s. 85).