Marszałek Józef Piłsudski w czasie rozmowy z córką Jadwigą (z prawej).  Z lewej żona marszałka Aleksandra Piłsudska.