Książeczka opublikowana w 1916 roku przez Polskim Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie (Wydanie wyjątkowe 2).