Inżynier Henryk Liefeldt (pierwszy z prawej) wraz z Wojciechem Kołaczkowskim (drugi od prawej).