Miedzioryt holenderski z 1684 roku. Rycina z książki M. Chwałkowskiego "Regni Poloniae Ius Publicum",  Regiomonti 1684, s. 64.