Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1876 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 13 s. 193.