Fotografia opublikowana w książce Marii Czesławy Przewóskiej "Eliza Orzeszkowa w literaturze i ruchu kopiecym; zarys syntetyczny", wydanej w 1906 roku we Lwowie przez H. Altenberga.