Fotografia Romualda Pieńkowskiego wykonana w okresie 1970-1986,  ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.