Fotografia Romualda Pieńkowskiego, wykonana w latach 1970-1986, ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.