Litografia według wzoru Józefa Peszki z I połowy XIX wieku.