Elżbieta Helena Sieniawska z Lubomirskich. Portret.