Emil Haecker i Tadeusz Reger po relegowaniu z uniwersytetu w 1893 r.